ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Do klas pierwszych młodzieżowych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących w Bielsku-Białej będzie prowadzona rekrutacja systemem elektronicznym, z wyjątkiem naboru do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7.

 

 

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010