ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Organizacja roku szkolnego 2020/21

Organizacja roku szkolnego 2019/20 Terminy
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe 1-14 luty 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021r.
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  02.11.2020r.     04.01.2021r.   05.01.2021r.   28.05.2021r, 04.06.2021r..                             
Egzamin ósmoklasisty.  25,26,27 maja 2021r.

 

Spotkania z rodzicami Terminy
Zebranie organizacyjne  
Wywiadówki i konsultacje

17 listopada 2020r .

12 stycznia 2021r. - zebranie rodzicow

16 marca 2021r.

27 kwiecień 2021r. - zebranie rodziców

8 czerwca 2021r. - zebranie rodziców

 

Posiedzenia rady pedagogicznej Terminy
Konferencje klasyfikacyjne 26 stycznia 2021r.
  17 czerwca 2021r.

 

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010