ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Ogłoszenia

Rekrutacja do szkoły.

 Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 7 marca 2022 r. Szczegółowy harmonogram działań znajduje się w załączonym Zarządzeniu Prezydenta Miasta, zawierającym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023.

Zarządzenie nr 02/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z dnia 26 stycznia 2022r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Organizacja roku szkolnego 2021/22

Organizacja roku szkolnego 2020/21, spotkania z rodzicami oraz posiedzenia rady pedagogicznej

 

mLegitymacja

 

mLegitymacja, będąca częścią aplikacji mObywatel, zawierał te same dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach. Od 11 października mogą z niej korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4.

 

Konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania – lato 2021

 

 

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 od 1 września 2021 roku opracowane na podstawie rekomendacji MEiN, MZ oraz GIS

 

 1. W zajęciach szkolnych mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych.

 2. Uczniowie, u których wystąpią objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych ( temp. powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszności) będą przebywali pod opieką nauczyciela w oddzielnym pomieszczeniu w oczekiwaniu na rodzica, który zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.

 3. Wchodząc do szkoły uczniowie korzystają z różnych przydzielonych wcześniej wejść (klasy 4- 8 korzystają z wejścia znajdującego się przy szatni).

 4. Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce, dezynfekuje ręce i udaje się do szatni .

 5. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godz.8.00 korzystają z szatni tylko w godz.7.40- 7.50.

 6. Po wyjściu z szatni uczniowie niezwłocznie udają się przed salę lekcyjną i tam oczekują na rozpoczęcie zajęć.

 7. Uczeń ma obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos aż do momentu wejścia do sali i zajęcia miejsca.

 8. Jeżeli uczeń nie posiada maseczki rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć ją dziecku do szkoły.

 9. W miarę możliwości uczniowie danej klasy pozostają w jednej sali lekcyjnej.

 10. Jeżeli jest to niemożliwe, uczniowie po skończonej lekcji przebywają
  na korytarzu znajdującym się bezpośrednio przy sali lekcyjnej, w której będzie odbywała się kolejna lekcja i tam czekają na nauczyciela.

 11. Sale lekcyjne są wietrzone po każdej lekcji.

 12. Podczas przerw spędzanych na korytarzu, w trakcie korzystania ze stołówki
  i toalety uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek (zdejmują je tylko na czas posiłku).

 13. Zalecane jest ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz własnego środka lokomocji.

Elżbieta Hadula-Sołtysek

Przychodzimy dziś do Was z ogromnie przykrą informacją. Po wielu dniach walki z chorobą odeszła od nas p. Elżbieta Hadula-Sołtysek - wspaniały nauczyciel, pedagog i przede wszystkim wychowawca, który każdego dnia wnosił do naszej szkoły promyk radości. Niech w naszych wspomnieniach zostanie Jej szczery uśmiech, dobre serce i ogromna troska, jaką otaczała wszystkich swoich wychowanków.

Zapraszamy na film o szkole.

Dane kontaktowe

ul. Emilii Plater 3
43-300 Bielsko-Biała,
tel.: 033 812 44 97,
e-mail: sp4b-b@wp.pl

Skrytka podawcza ePUAP: /SP4B-B/SkrytkaESP

SEKRETARIAT 
Pani Alicja Świder
pon. - pt. 8:00-15:00
e-mail sp4b-b@wp.pl
Pani Katarzyna Wójciak
pon.- czw. 8:00-13:00
 
DYREKTOR SZKOŁY
Pan Marek Iłowski
 
WICEDYREKTOR SZKOŁY
Pani Wioletta Klimczyk-Staszko
 
PEDAGOG SZKOLNY
Pani Joanna Hamerlak 
pon. 10:45-14:45
wt.    07:45-14:45 
śr.    10:45-13:45
czw. 07:45-12:45
pt.    08:45-11:45
 
PSYCHOLOG SZKOLNY
Pan Jakub Klimczyński
poniedziałek 7.45-11.45
piątek           11.30-15.30
Pani Joanna Czernecka
środa  07.45-11.45
piątek 11.00-15.00
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA
pon, 8:00-14:00
wt.   9:30-14:00
śr.    8:00-13:00
czw. 8:00-12:30
pt.    8:00-13:00
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pani Katarzyna Wójciak
e-mail: sp4b-b@wp.pl
 
KONTO RADY RODZICÓW
 Beskidzki Bank Spółdzielczy, nr 32 8111 0009 2005 1401 6073 0001 
Wpłaty na konto z dopiskiem Imię i Nazwisko dziecka oraz klasa.
 
 

Linki

http://www.mzo.bielsko.pl/
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

 

http://www.sieciaki.pl/
Bezpieczeństwo w Internecie

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010