ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Ogłoszenia

Organizacja roku szkolnego 2021/22

Organizacja roku szkolnego 2020/21, spotkania z rodzicami oraz posiedzenia rady pedagogicznej

 

mLegitymacja

 

mLegitymacja, będąca częścią aplikacji mObywatel, zawierał te same dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach. Od 11 października mogą z niej korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4.

 

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 od 1 września 2021 roku opracowane na podstawie rekomendacji MEiN, MZ oraz GIS

 

 1. W zajęciach szkolnych mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych.

 2. Uczniowie, u których wystąpią objawy wskazujące na infekcję górnych dróg oddechowych ( temp. powyżej 38 stopni Celsjusza, kaszel, duszności) będą przebywali pod opieką nauczyciela w oddzielnym pomieszczeniu w oczekiwaniu na rodzica, który zobowiązany jest niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.

 3. Wchodząc do szkoły uczniowie korzystają z różnych przydzielonych wcześniej wejść (klasy 4- 8 korzystają z wejścia znajdującego się przy szatni).

 4. Uczeń wchodzi do szkoły w maseczce, dezynfekuje ręce i udaje się do szatni .

 5. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godz.8.00 korzystają z szatni tylko w godz.7.40- 7.50.

 6. Po wyjściu z szatni uczniowie niezwłocznie udają się przed salę lekcyjną i tam oczekują na rozpoczęcie zajęć.

 7. Uczeń ma obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej usta i nos aż do momentu wejścia do sali i zajęcia miejsca.

 8. Jeżeli uczeń nie posiada maseczki rodzic/ prawny opiekun jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć ją dziecku do szkoły.

 9. W miarę możliwości uczniowie danej klasy pozostają w jednej sali lekcyjnej.

 10. Jeżeli jest to niemożliwe, uczniowie po skończonej lekcji przebywają
  na korytarzu znajdującym się bezpośrednio przy sali lekcyjnej, w której będzie odbywała się kolejna lekcja i tam czekają na nauczyciela.

 11. Sale lekcyjne są wietrzone po każdej lekcji.

 12. Podczas przerw spędzanych na korytarzu, w trakcie korzystania ze stołówki
  i toalety uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek (zdejmują je tylko na czas posiłku).

 13. Zalecane jest ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz własnego środka lokomocji.

Elżbieta Hadula-Sołtysek

Przychodzimy dziś do Was z ogromnie przykrą informacją. Po wielu dniach walki z chorobą odeszła od nas p. Elżbieta Hadula-Sołtysek - wspaniały nauczyciel, pedagog i przede wszystkim wychowawca, który każdego dnia wnosił do naszej szkoły promyk radości. Niech w naszych wspomnieniach zostanie Jej szczery uśmiech, dobre serce i ogromna troska, jaką otaczała wszystkich swoich wychowanków.

Zapraszamy na film o szkole.
Rekrutacja do szkoły.

 Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała  na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 8 marca 2021 r.i potrwa do 6 kwietnia 2021r.

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

 • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
  lub

 • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl.

 W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta, zawierające terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022.

Najnowsze wydarzenia!
Obwód Szkoły Podstawowej nr 4

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 obejmuje ulice: Artura Grottgera cała ulica, Browarna do 13a, Cieszyńska tylko nieparzyste od nr 21 do nr 71, tylko parzyste od nr 20 do nr 86, Czysta cała ulica, Dębowa cała ulica, Emilii Plater cała ulica, Graniczna cała ulica, Grodzka cała ulica, Harcerska cała ulica, Ignacego Łukasiewicza cała ulica, Jana Sobieskiego tylko nieparzyste od 29 do 91, tylko parzyste od 28 do 92, Józefa Lompy cała ulica, Juliana Fałata cała ulica, Kazimierza Pułaskiego cała ulica, Karola Miarki cała ulica, Kasztanowa cała ulica, Konstantego Damrota cała ulica, Księcia Przemysława cała ulica, ks. Piotra Skargi cała ulica, Marii Konopnickiej od 1 do 39, Michała Drzymały cała ulica, NMP Królowej Polski od 1 do 15, Piastowska tylko nieparzyste od 45 do 89, tylko parzyste od 58 do 110, Piastów Śląskich cała ulica, Sikornik cała ulica, Tadeusza Rejtana cała ulica, Wacława Grodeckiego cała ulica, Zdrojowa cała ulica, Solna cała ulica, św. Anny cała ulica, św. Trójcy cała ulica, pl. Zwycięstwa cały plac.

Dane kontaktowe

ul. Emilii Plater 3
43-300 Bielsko-Biała,
tel.: 033 812 44 97,
e-mail: sp4b-b@wp.pl

Skrytka podawcza ePUAP: /SP4B-B/SkrytkaESP

SEKRETARIAT 
Pani Alicja Świder
pon. - pt. 8:00-15:00
e-mail sp4b-b@wp.pl
Pani Katarzyna Wójciak
pon.- czw. 8:00-13:00
 
DYREKTOR SZKOŁY
Pan Marek Iłowski
 
WICEDYREKTOR SZKOŁY
Pani Wioletta Klimczyk-Staszko
 
PEDAGOG SZKOLNY
Pani Joanna Hamerlak 
pon. 10:45-14:45
wt.    07:45-14:45 
śr.    10:45-13:45
czw. 07:45-12:45
pt.    08:45-11:45
 
PSYCHOLOG SZKOLNY
Pan Jakub Klimczyński
poniedziałek 7.45-11.45
piątek           11.00-15.00
Pani Joanna Czernecka
środa  07.45-11.45
piątek 11.00-15.00
 
BIBLIOTEKA SZKOLNA
pon, 8:00-14:00
wt.   9:30-14:00
śr.    8:00-13:00
czw. 8:00-12:30
pt.    8:00-13:00
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Pani Katarzyna Wójciak
e-mail: sp4b-b@wp.pl
 
KONTO RADY RODZICÓW
 Beskidzki Bank Spółdzielczy, nr 32 8111 0009 2005 1401 6073 0001 
Wpłaty na konto z dopiskiem Imię i Nazwisko dziecka oraz klasa.
 
 

Linki

http://www.mzo.bielsko.pl/
Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej

 

http://www.sieciaki.pl/
Bezpieczeństwo w Internecie

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010