ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

O naszej szkole

Jesteśmy szkołą otwartą i bezpieczną. Swoje działania opieramy na takich wartościach jak: uczciwość, mądrość, odpowiedzialność, współdziałanie i skuteczność.

Głównym zadaniem naszej szkoły jest wspieranie rozwoju osobowego każdego ucznia poprzez:

 • rzetelne i wszechstronne przekazywanie wiedzy potrzebnej w życiu,
 •  kształtowanie umiejętności samodzielnego poruszania się we współczesnym świecie,
 • zastosowanie w sposób twórczy zdobytej w szkole wiedzy
 • oraz wychowanie nastawione przede wszystkim na uwrażliwienie na dobro, prawdę i piękno.

Charakteryzuje nas otwartość na propozycje uczniów, nauczycieli i rodziców oraz szczerość we wzajemnych kontaktach. Nasze współdziałanie ma sprzyjać skutecznemu 
zaspakajaniu potrzeb uczniów i jak najlepszemu przygotowaniu ich do życia.

Wyróżnia nas poszanowanie godności każdego człowieka, indywidualne traktowanie ucznia, innowacyjność w działaniu.

Zajęcia prowadzone są przez  wykwalifikowaną kadrę, dbającą o wszechstronny rozwój uczniów.

 • Zajęcia w cyklu jednozmianowym
 • Nauczanie j. angielskiego od klasy pierwszej, j. niemieckiego od klasy siódmej.
 • Różnorodne zajęcia na świetlicy szkolnej czynnej od 7.00 do 16.00.
 • Bezpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
 • Opiekę pedagoga, psychologa szkolnego i zajęcia logopedyczne
 • Możliwość korzystania z czytelni, biblioteki szkolnej i multimedialnego centrum  bibliotecznego.
 • Możliwość żywienia w stołówce szkolnej.
 • Różnorodne zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów.
 • Zajęcia wyrównawcze, umożliwiające indywidualną pracę z uczniem.
 • Zajęcia w kolorowych pomieszczeniach szkolnych.

w lutym 2015 roku w szkole przeprowadzona została przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Ewaluacja

w obszarze „Respektowane są normy społeczne”. Szkoła uzyskała Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

Nasi nauczyciele

Dobry nauczyciel tworzy na zajęciach przyjazną atmosferę, motywuje uczniów do nauki oraz jest gwarancją skutecznego nauczania. Nasi nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, odpowiednie doświadczenie i ciekawą osobowość, traktują swoją pracę  jako pasję. Są  kreatywni, zaangażowani. Lekcje często to  dobrze wyreżyserowanym spektakl w czasie którego wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Dzieci nie mogą się nudzić! Jedną z istotnych cech, które wyróżniają naszych nauczycieli jest umiejętność przygotowywania i prowadzenia zajęć w taki sposób, aby uczniowie  polubili naukę  i samodzielnie poszerzali  wiedzę. Szkoła dba o  rozwój zawodowy nauczycieli, zapewniając opiekę metodyczną oraz organizując regularne szkolenia i warsztaty metodyczne.
 Dzięki temu nasi Uczniowie mają pewność, że proces nauczania przebiega we właściwy sposób, dostosowany do ich możliwości i potrzeb.

 

ANNA SZCZOTKA

 • Wychowawca świetlicy szkolnej.Pedagogika, Ukonczyła Wydział Humanistyczno-Społeczny- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej - pedagogika, specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z logopedią oraz oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) . Międzynarodowy egzamin z języka angielskiego TOEIC.
   

 ANNA KRZEMPEK

 •  Wychowawca świetlicy szkolnej. Praca w szkole daje mi satysfakcję, chętnie organizuję zajęcia, które sprawiają radość uczniom. Wspólnie dzięki zabawie uczymy się wielu nowych, interesujących rzeczy. Jestem osobą ciekawą świata, lubię poznawać nowe miejsca, wolny czas staram się spędzać aktywnie, ale znajduję też czas na dobrą książkę. Chętnie rozwijam i poszerzam swoje horyzonty poprzez różne kursy i szkolenia.

BEATA GILOWSKA 

 • Ukończone studia:Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne – specjalność: grafika, studia podyplomowe ze sztuki i z pedagogiki opiekuńczej i wychowania do życia w rodzinie. Nauczycielka plastyki, wychowania do życia w rodzinie oraz wychowawczyni świetlicy. 

ALINA CHWIETKIEWICZ

 •  Nauczyciel bibliotekarz i opiekun Centrum Multimedialnego. Prowadzi teatrzyk szkolny. Uzyskała tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa oraz ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku- Białej na kierunku  Technologia Informacyjna

 

EWA KUDRYS-JURCZYK

 •  Nauczyciel geografii i przyrody. Uzyskałam tytuł magistra w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Przyroda i ekologia w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Jestem nauczycielem dyplomowanym.

MARTA KOWALEWSKA

 •  Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Instruktorka piłki siatkowej oraz nowoczesnych form fitness. Pasjonatka wszelkich form ruchu. Uwielbiam wycieczki górskie oraz rowerowe. W wolnym czasie lubię przeczytać dobrą książkę.

RAFAŁ FIGIEL

 • Absolwent AWF Kraków. Instruktor rekreacji ruchowej. Instruktor tenisa ziemnego.

 

NATALIA STERNAL

 • Nauczyciel języka niemieckiego. Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Humanistyczna w Bielsku Białej- Filologia germańska- specjalność nauczycielska- I stopień. Uniwersytet Śląski- Wydział Filologiczny w Sosnowcu- Filologia germańska, specjalność nauczycielska- II stopień.

 

MARTA WITKOWSKA

 • Nauczyciel języka angielskiego w klasach 1-3 i klasach 4. Ukończyłam studia wyższe na kierunku filologia angielska oraz studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i opiekuńczej na Akademii Techniczno- Humanistycznej . Prowadzę kółko zainteresowań Anglomaniacy, podczas których dzielę się swoją pasją do języka angielskiego, a uczniowie klas 4 utrwalają i poszerzają swoje kompetencje językowe.

MAGDALENA SZENDZIELORZ-SADLIIK – nauczyciel doradztwa zawodowego

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Wydział: Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Specjalna – specjalność: oligofrenopedagogika.
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Wydział: Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Rewalidacyjna – specjalność: surdopedagogika.
 • Instytut Psychologii i Edukacji w Kielcach – kierunek: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej – kierunek: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej – kierunek: Logopedia z Elementami Neurologopedii.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej – kierunek: Organizacja i Zarządzanie w Oświacie. 
 • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego w Warszawie – Doradztwo zawodowe

MAŁGORZATA SUDA

 •  Nauczyciel historii i języka polskiego. Ukończyła studia dzienne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na wydziale Filologiczno-Historycznym, kierunek historia, Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe w zakresie przedmiotów humanistycznych w szkole podstawowej w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej oraz Studia Podyplomowe” Totalitaryzm-Nazizm-Holocaust” w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Opinie uczniów o nauczycielach:

1. Pani Małgorzata Suda – miła, zabawna ,żartuje z nami, ciekawie prowadzi lekcje,zna się na dobrej literaturze, najlepsza nauczycielka, lubi się śmiać, pozytywnie nastawiona do uczniów, lubi jednorożce, prowadzi wspaniałe lekcje, które bardzo rozwijają,

2. Pani Ewa Kudrys-Jurczyk – bardzo miła, zabawna, pomocna, jest wymagająca i o to chodzi, bardzo lubię jej lekcję, prowadzi fascynujące zajęcia, ma duże poczucie humoru, na jej lekcjach zawsze jest przyjazna atmosfera.

3. Pani Wioletta Klimczyk-Staszko – jest miła i stanowcza, prowadzi ciekawe lekcje, jest najlepsza z matematyki, uczy wyśmienicie, lubię być na jej lekcjach, kulturalna, dobrze prowadzi zajęcia, najlepszy nauczyciel w szkole, zawsze wysłuchuje uczniów.

4.  Pani Agnieszka Kominek – jest stanowcza, dobrze sobie radzi z dziećmi, przyjemnie prowadzi lekcje, miła, tolerancyjna, świetnie tłumaczy język angielski, potrafi krótko i zwięźle przedstawić dany temat, świetna nauczycielka, pozytywnie nastawiona do uczniów, bardzo cierpliwa.

5.Pani  Katarzyna Droździk-Kożuch – jest miła, stara się oceniać na korzyść ucznia, ma dobry kontakt z uczniami, na jej lekcjach każdy ma prawo się wypowiedzieć, fajnie prowadzi zajęcia, bardzo pomocna.

6. Pani Beata Gilowska – lubię jej styl prowadzenia lekcji, jest miła, prowadzi ciekawie zajęcia, pomaga uczniom, jest zdecydowana i stanowcza, ma dobre kontakty z uczniami

7. Pani Marta Sztafińska – miła, sympatyczna, prowadzi ciekawe, miłe lekcje, elokwentna, pozytywnie nastawiona do uczniów, za wszelka cenę chce nas nauczyć języka polskiego, nawet fonetykę przedstawiła ciekawie.

8. Pani Małgorzata Kubieniec – bardzo sympatyczna nauczycielka fizyki, jest miła i prowadzi ciekawie zajęcia.

9. Pan Marek Iłowski – dyrektor naszej szkoły, prowadzi zajęcia techniki, informatyki i robotyki, jest wymagający, ale miły.

10. Pan Rafał Figiel – wymagający, miły, żartobliwy, najlepszy nauczyciel, pozytywnie nastawiony do uczniów, z panem Rafałem lekcje są przyjemnością, dobrze tańczy, szczególnie poloneza, ma duże poczucie humoru, najlepszy wuefista na Podbeskidziu, szybko przyswaja sobie przydomki swoich uczniów.  

11. Pan Dariusz Góra – zabawny, czasami żartuje, jest stanowczy i wymagający, prowadzi ciekawe lekcje.     

 

Załącznik: 
Zdjęcie: 

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010