ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania – lato 2021

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania – lato 2021 pn.Wakacje: Bezpiecznie, Zdrowo i Zabawnie”został rozstrzygnięty.

 

 

Dziękujemy wszystkim Organizatorom wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, którzy podjęli wyzwanie i przygotowali film prezentujący przebieg półkolonii.

W dniu 28 września 2021 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, złożonej z przedstawicieli organizatorów konkursu, a mianowicie:  Wojewody Śląskiego, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu było promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania. Ocenie podlegała zawartość merytoryczna programu, pomysłowość i oryginalność filmu oraz stopień realizacji hasła przewodniego konkursu z uwzględnieniem elementów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu.

Komisja wyłoniła następujących laureatów konkursu:

1 miejsce

Zespól Szkolno-Przedszkolny

Bestwinka, ul. Dworkowa 3

2 miejsce

Szkoła Podstawowa nr 4

Bielsko-Biała, ul. E. Plater 3

3 miejsce

Szkoła Podstawowa nr 34

Katowice, ul. Zielonogórska 3

Autorom nagrodzonych prac gratulujemy!

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010