ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Zarządzenie nr 02/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z dnia 26 stycznia 2022r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zarządzenie nr 02/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

z dnia 26 stycznia 2022r.

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

 

§ 1

 

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.

 

§ 2

 

Przy realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, obowiązują zapisy Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z dnia 24 sierpnia 2021r.,

w sprawie organizacji zajęć w roku szk. 2021/22, § 2.

 

 

§ 3

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły można realizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

 

 

§ 4

 

Nie zmienia się termin ferii zimowych zaplanowanych na okres od 14 do 27 lutego 2022 r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022r.

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010