ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Nowy portal edukacyjny w Bielsku-Białej www.eduportal.bielsko.pl

EduPortal  jest  skierowanym do powszechnego użytku dla uczniów, rodziców .

Portal aktualnie składa się z 4 podstawowych działów. Oświata,
Sport Szkolny, Szkolnictwo Zawodowe, Strefa Nauki. W dziale Oświata
aktualnie jest rozbudowana wyszukiwarka placówek oświatowych, informacje na
temat naborów do wszystkich typów szkół oraz przedszkoli, informacje na
temat kształcenia specjalnego oraz dział dotyczący pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. 

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010