ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Drodzy Państwo.

 

 Zgodnie z obecnymi wytycznymi rok szkolny 2021/22 rozpocznie się w formie stacjonarnej 1 września 2021r.

 Organizacja zajęć zgodna będzie z wytycznymi MEN, MZ, i GIS

Klasy 1-8 godz. 930

Przypominamy że:

  • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  • Opiekunowie  przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosują środki ochronne: osłonę ust i nosa, zachowują dystans, dezynfekują dłonie,).

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010