ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Program profilaktyczny „Nie biorę-na co mi to"

W Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej realizowany jest program profilaktyczny „Nie biorę-na co mi to”. Celem w/w projektu jest wczesna profilaktyka uzależnień, wypracowanie postaw i wzorców satysfakcjonującego życia, gotowości do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego oraz promocja zdrowego stylu życia.

Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów profilaktycznych dla 5 grup klasowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej wraz z konsultacjami dla wychowawców.

Ponadto w ramach projektu przewidujemy w dniu 11 grudnia 2014r.  organizację spotkania panelowego podsumowującego w/w przedsięwzięcie.

Podczas spotkania zaplanowano przedstawienie i analizę zastosowanych metod

Pracy w szczególności technik narracyjnych tj. drama brytyjska oraz przeprowadzenie szkolenia dla pedagogów poszerzającego kompetencje w zakresie pracy z grupą metodami active participation (opartymi o aktywną partycypację grupy w działaniu).

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010