ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Świetlica szkolna

W roku szkolnym 2016/2017 wychowawcami w świetlicy są:

 

mgr Beata Gilowska (nauczycielka sztuki)

mgr Anna Krzempek (nauczycielka  nauczania zintegrowanego)

mgr Marta Sztafińska (nauczycielka j. polskiego)

mgr Joanna Hamerlak (nauczycielka nauczania zintegrowanego, pedagog szkolna)

mgr Ewa Kudrys Jurczyk (nauczycielka przyrody)

mgr Wioletta Klimczyk- Staszko   nauczycielka matematyki)

mgr Katarzyna Droździk- Kożuch (katechetka)

mgr Alina Chwietkiewicz (bibliotekarka)

 

Oferta świetlicy

W naszej świetlicy, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00-16:00, nigdy nie jest nudno. Tutaj nie tylko uczniowie odpoczywają po lekcjach, ale również aktywnie spędzają czas. Wspólnie z koleżankami i kolegami: grają w gry planszowe, rysują, malują, wykonują prace z papieru np origami, lepią z masy solnej i plasteliny oraz poznają wiele ciekawych technik plastycznych. Z klocków budują ogromne wieżowce i małe domki, czytają, oglądają bajki, bawią się w sklep czy restaurację, uczą się szyć. Kto tylko chce może odrobić pracę domową, korzystając ze wsparcia nauczyciela. Uczniowie codziennie wychodzą na boisko szkolne, żeby pobiegać, zagrać w piłkę, wspólnie się pobawić. Często biorą udział w organizowanych konkursach i imprezach,   jak np. „Bal na powitanie jesieni”. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z cotygodniowym harmonogramem. Każdy uczeń może zostać Super Świetlikiem, czyli zdobyć sprawność Świetlika w czterech kategoriach: Porządniś, Mądra Głowa, Plastuś, Zadaniomaniak. Wykonując różne zadania dzieci gromadzą znaczki w swoich indywidualnych segregatorach, a kiedy zbiorą ich odpowiednią ilość uzyskują tytuł Super Świetlika. Na koniec I i II semestru otrzymują dyplomy i nagrody.

Wszystkie zajęcia przygotowują dzieci do pracy w grupie, rozwijają ich samodzielność, kształtują nawyk kulturalnego zachowania się oraz umiejętność  zagospodarowania wolnego czasu.

 

Regulamin Świetlika,

czyli Korzystania  ze Świetlicy

 

Świetlica jest miejscem, w którym przebywają dzieci rodziców  pracujących oraz oczekujące na zajęcia dodatkowe.

W świetlicy nie korzystamy z telefonów komórkowych.

Idziemy do świetlicy przed rozpoczęciem zajęć, po ich zakończeniu oraz  podczas godzin wolnych.

Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

Lubimy porządek i czystość.

Informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

Chętnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.

Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy. 

Jesteśmy kulturalni.

Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i  kolegom.

Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu. 0

Dbamy o piękny język polski.

O odpowiedzialności za samowolne opuszczenie świetlicy wychowawcy nie biorą.

Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy, aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

 

 

 

Kontrakt „Świetlikowy”

- mówimy do siebie po imieniu,
- słuchamy siebie nawzajem, czyli jedna   osoba mówi reszta słucha,|
- nie przeklinamy,
- nie wyzywamy innych,
- bierzemy aktywny udział w zajęciach,
- rozumiemy potrzeby i prawa innych,
- odnosimy się do siebie z szacunkiem,
- pomagamy sobie nawzajem,
- dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych,
- nie biegamy
- szanujemy przedmioty, z których korzystamy w świetlicy oraz na boisku szkolnym
- zawsze wszystko po sobie sprzątamy
- bójki, potyczki słowne, krzyki niemile widziane w naszym towarzystwie.

Dla osób mających problemy z przestrzeganiem kontraktu czeka „krzesełko wyciszenia”

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010