ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Plan lekcji

Klasa 4a

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

matematyka
4 a - Baścik Paulina (19)

informatyka
4 a gr 1 - Góra Dariusz (14)

matematyka
4 a - Baścik Paulina (19)

przyroda
4 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

technika
4 a - Iłowski Marek (14)

2

08:55-09:40

wf
4 a - Kowalewska Marta (sg 1)

j. polski
4 a - Suda Małgorzata (12)

j. angielski
4 a - Witkowska Marta (19)

plastyka
4 a - Gilowska Beata (15)

j. polski
4 a - Suda Małgorzata (12)

3

09:50-10:35

j. polski
4 a - Suda Małgorzata (12)

matematyka
4 a - Baścik Paulina (19)

j. polski
4 a - Suda Małgorzata (12)

matematyka
4 a - Baścik Paulina (19)

wf
4 a - Kowalewska Marta (sg 1)

4

10:45-11:30

j. angielski
4 a - Witkowska Marta (19)

wf
4 a - Kowalewska Marta (sg 1)

wf
4 a - Kowalewska Marta (sg 1)

muzyka
4 a - Górny Dorota (3)

z. z wych.
4 a - Suda Małgorzata (12)

5

11:50-12:35

przyroda
4 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

religia
4 a - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)

historia
4 a - Suda Małgorzata (12)

j. polski
4 a - Suda Małgorzata (12)

j. angielski
4 a - Witkowska Marta (19)

6

12:55-13:40

 

 

religia
4 a - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)

informatyka
4 abc gr 1 - Góra Dariusz (14)
 

 

 

Klasa 4b

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

przyroda
4 b - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

z. z wych.
4 b - Witkowska Marta (19)

j. polski
4 b - Kozak Małgorzata (22)

matematyka
4 b - Baścik Paulina (19)

j. angielski
4 b - Witkowska Marta (19)

2

08:55-09:40

j. polski
4 b - Kozak Małgorzata (22)

j. polski
4 b - Kozak Małgorzata (22)

przyroda
4 b - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

religia
4 b - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)

wf
4 b - Kowalewska Marta (sg 1)

3

09:50-10:35

wf
4 b - Kowalewska Marta (sg 1)

religia
4 b - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)

j. angielski
4 b - Witkowska Marta (22)

plastyka
4 b - Gilowska Beata (15)

matematyka
4 b - Baścik Paulina (19)

4

10:45-11:30

historia
4 b - Suda Małgorzata (12)

matematyka
4 b - Baścik Paulina (19)

matematyka
4 b - Baścik Paulina (19)

j. polski
4 b - Kozak Małgorzata (22)

j. polski
4 b - Kozak Małgorzata (22)

5

11:50-12:35

j. angielski
4 b - Witkowska Marta (19)

wf
4 b - Kowalewska Marta (sg 1)

wf
4 b - Kowalewska Marta (sg 1)

muzyka
4 b - Górny Dorota (3)

technika
4 b - Iłowski Marek (14)

6

12:55-13:40

 

informatyka
4 b gr1 - Góra Dariusz (14)

 

informatyka
4 abc gr 1 - Góra Dariusz (14)

 

 

 

Klasa 4c

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

religia
4 c - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)

j. polski
4 c - Kozak Małgorzata (22)

przyroda
4 c - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

informatyka
4 c gr1 - Góra Dariusz (14)

muzyka
4 c - Górny Dorota (22)

2

08:55-09:40

przyroda
4 c - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

wf
4 c - Kowalewska Marta (sg 1)

j. polski
4 c - Kozak Małgorzata (22)

matematyka
4 c - Baścik Paulina (19)

matematyka
4 c - Baścik Paulina (19)

3

09:50-10:35

j. polski
4 c - Kozak Małgorzata (22)

technika
4 c - Iłowski Marek (14)

matematyka
4 c - Baścik Paulina (19)

j. polski
4 c - Kozak Małgorzata (22)

z. z wych.
4 c - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

4

10:45-11:30

wf
4 c - Kowalewska Marta (sg 1)

j. angielski
4 c - Witkowska Marta (22)

j. angielski
4 c - Witkowska Marta (22)

plastyka
4 c - Gilowska Beata (15)

wf
4 c - Kowalewska Marta (sg 1)

5

11:50-12:35

historia
4 c - Suda Małgorzata (12)

matematyka
4 c - Baścik Paulina (19)

religia
4 c - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)

j. angielski
4 c - Witkowska Marta (19)

j. polski
4 c - Kozak Małgorzata (22)

6

12:55-13:40

 

 

wf
4 c - Kowalewska Marta (sg 1)

informatyka
4 abc gr 1 - Góra Dariusz (14)

 

 

 

Klasa 5a

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

j. polski
5 a - Suda Małgorzata (12)

j. polski
5 a - Suda Małgorzata (12)

j. polski
5 a - Suda Małgorzata (12)

j. polski
5 a - Suda Małgorzata (12)

przyroda
5 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

2

08:55-09:40

matematyka
5 a - Baścik Paulina (19)

matematyka
5 a - Baścik Paulina (19)

hist. i społ.
5 a - Suda Małgorzata (12)

j. polski
5 a - Suda Małgorzata (12)

wf
5 a gr. 1 - Figiel Rafał (sg 2)
j. angielski
5 a gr. 2 - Kominek Agnieszka (15)

3

09:50-10:35

wf
5 a gr. 1 - Figiel Rafał (sg 2)
zaj. komputerowe
5 a gr. 2 - Iłowski Marek (14)

przyroda
5 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

religia
5 a - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)
religia
5 a op. - Chwietkiewicz Alina (biblioteka)

przyroda
5 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)

j. angielski
5 a gr. 1 - Kominek Agnieszka (14)
wf
5 a gr. 2 - Figiel Rafał (sg 2)

4

10:45-11:30

zaj. komputerowe
5 a gr. 1 - Iłowski Marek (14)
wf
5 a gr. 2 - Figiel Rafał (sg 2)

j. angielski
5 a gr. 1 - Kominek Agnieszka (15)
wf
5 a gr. 2 - Figiel Rafał (sg 2)

z. z wych.
5 a - Kominek Agnieszka (9)

j. angielski
5 a gr. 1 - Kominek Agnieszka (14)
wf
5 a gr. 2 - Figiel Rafał (sg 2)

matematyka
5 a - Baścik Paulina (19)

5

11:50-12:35

zaj. techniczne
5 a - Iłowski Marek (14)

wf
5 a gr. 1 - Figiel Rafał (sg 2)
j. angielski
5 a gr. 2 - Kominek Agnieszka (15)

matematyka
5 a - Baścik Paulina (19)

wf
5 a gr. 1 - Figiel Rafał (sg 2)
j. angielski
5 a gr. 2 - Kominek Agnieszka (14)

j. polski
5 a - Suda Małgorzata (12)

6

12:55-13:40

religia
5 a - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)

 

plastyka
5 a - Gilowska Beata (19)

 

muzyka
5 a - Górny Dorota (12)

Klasa 6a

 
 
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j. polski
6 a - Sztafińska Marta (13)
przyroda
6 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9) 
j. polski
6 a - Sztafińska Marta (13)
plastyka
6 a - Gilowska Beata (15) 
hist. i społ.
6 a - Suda Małgorzata (12)
2 08:55-09:40 religia
6 a - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)
zaj. komputerowe
6 a - Iłowski Marek (14) 
j. polski
6 a - Sztafińska Marta (13)
j. angielski
6 a - Kominek Agnieszka (14) 
matematyka
6 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
3 09:50-10:35 przyroda
6 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
wf
6 a - Figiel Rafał (sg 2) 
matematyka
6 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
j. polski
6 a - Sztafińska Marta (13) 
muzyka
6 a - Górny Dorota (3)
4 10:45-11:30 j. angielski
6 a - Kominek Agnieszka (15)
hist. i społ.
6 a - Suda Małgorzata (12) 
religia
6 a - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)
matematyka
6 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8) 
j. polski
6 a - Sztafińska Marta (13)
5 11:50-12:35 z. z wych.
6 a - Sztafińska Marta (13)
j. polski
6 a - Sztafińska Marta (13)
j. angielski
6 a - Kominek Agnieszka (15)
przyroda
6 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
wf
6 a - Figiel Rafał (sg 2)
6 12:55-13:40 matematyka
6 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
matematyka
6 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
wf
6 a - Figiel Rafał (sg 2)
wf
6 a - Figiel Rafał (sg 2)
zaj. techniczne
6 a - Iłowski Marek (14)
7 13:50-14:35     wdżr
6 a wdż dz - Gilowska Beata (18) 
wdżr
6 a wdż ch - Gilowska Beata (18) 
 

Klasa 6b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 zaj. komputerowe
6 b - Iłowski Marek (14)
zaj. techniczne
6 b - Iłowski Marek (15)
religia
6 b - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)
matematyka
6 b - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
j. polski
6 b - Sztafińska Marta (13)
2 08:55-09:40 j. polski
6 b - Sztafińska Marta (13)
przyroda
6 b - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
j. angielski
6 b - Kominek Agnieszka (15)
przyroda
6 b - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
religia
6 b - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)
3 09:50-10:35 j. angielski
6 b - Kominek Agnieszka (15)
j. polski
6 b - Sztafińska Marta (13)
przyroda
6 b - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
wf
6 b - Figiel Rafał (sg 2)
hist. i społ.
6 b - Suda Małgorzata (12)
4 10:45-11:30 przyroda
6 b - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
matematyka
6 b - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
wf
6 b - Figiel Rafał (sg 2)
hist. i społ.
6 b - Suda Małgorzata (12)
muzyka
6 b - Górny Dorota (3)
5 11:50-12:35 matematyka
6 b - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
z. z wych.
6 b - Gilowska Beata (14)
j. polski
6 b - Sztafińska Marta (13)
j. polski
6 b - Sztafińska Marta (13)
plastyka
6 b - Gilowska Beata (15)
6 12:55-13:40 wf
6 b - Figiel Rafał (sg 2)
wf
6 b - Figiel Rafał (sg 2)
j. polski
6 b - Sztafińska Marta (13)
j. angielski
6 b - Kominek Agnieszka (15)
matematyka
6 b - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)

Klasa 7a

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 j. angielski
7 a - Kominek Agnieszka (15)
religia
7 a - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)
fizyka
7 a - Kubieniec Małgorzata (18)
religia
7 a - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)
j. angielski
7 a - Kominek Agnieszka (15)
2 08:55-09:40 język niemiecki
7 a - Sternal Natalia (18)
j. polski
7 a - Sztafińska Marta (13)
matematyka
7 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
j. polski
7 a - Sztafińska Marta (13)
j. polski
7 a - Sztafińska Marta (13)
3 09:50-10:35 matematyka
7 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
matematyka
7 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
j. polski
7 a - Sztafińska Marta (13)
historia
7 a - Suda Małgorzata (12)
plastyka
7 a - Gilowska Beata (15)
4 10:45-11:30 j. polski
7 a - Sztafińska Marta (13)
biologia
7 a - Góra Dariusz (18)
historia
7 a - Suda Małgorzata (12)
biologia
7 a - Góra Dariusz (18)
geografia
7 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
5 11:50-12:35 wf
7 a - Figiel Rafał (sg 2)
chemia
7 a - Góra Dariusz (18)
język niemiecki
7 a - Sternal Natalia (18)
chemia
7 a - Góra Dariusz (18)
fizyka
7 a - Kubieniec Małgorzata (18)
6 12:55-13:40 geografia
7 a - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
j. angielski
7 a - Kominek Agnieszka (15)
z. z wych.
7 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
matematyka
7 a - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
wf
7 a - Figiel Rafał (sg 2)
7 13:50-14:35 informatyka
7 a - Iłowski Marek (14)
wf
7 a - Figiel Rafał (sg 2)
  wf
7 a - Figiel Rafał (sg 2)
muzyka
7 a - Górny Dorota (3)

 

Klasa 7b

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 08:00-08:45 język niemiecki
7 b - Sternal Natalia (18)
wf
7 b - Figiel Rafał (sg 2)
j. angielski
7 b - Kominek Agnieszka (15)
j. angielski
7 b - Kominek Agnieszka (13)
religia
7 b rel. - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)
2 08:55-09:40 j. angielski
7 b - Kominek Agnieszka (15)
biologia
7 b - Góra Dariusz (18)
fizyka
7 b - Kubieniec Małgorzata (18)
biologia
7 b - Góra Dariusz (18)
geografia
7 b - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
3 09:50-10:35 j. polski
7 b - Sztafińska Marta (13)
chemia
7 b - Góra Dariusz (18)
wf
7 b - Figiel Rafał (sg 2)
chemia
7 b - Góra Dariusz (18)
j. polski
7 b - Sztafińska Marta (13)
4 10:45-11:30 matematyka
7 b - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
geografia
7 b - Kudrys-Jurczyk Ewa (9)
j. polski
7 b - Sztafińska Marta (13)
j. polski
7 b - Sztafińska Marta (13)
fizyka
7 b - Kubieniec Małgorzata (18)
5 11:50-12:35 religia
7 b rel. - Droździk-Kożuch Katarzyna (3)
zaj. op-wych.
7 b op. - Chwietkiewicz Alina (biblioteka)
matematyka
7 b - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
matematyka
7 b - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
matematyka
7 b - Klimczyk-Staszko Wioletta (8)
muzyka
7 b - Górny Dorota (3)
6 12:55-13:40 historia
7 b - Suda Małgorzata (12)
j. polski
7 b - Sztafińska Marta (13)
język niemiecki
7 b - Sternal Natalia (18)
historia
7 b - Suda Małgorzata (12)
plastyka
7 b - Gilowska Beata (15)
7 13:50-14:35 wf
7 b - Figiel Rafał (sg 2)
informatyka
7 b - Iłowski Marek (14)
z. z wych.
7 b - Figiel Rafał (3)
doradztwo zawodowe
7 b - Szendzielorz-Sadlik Magdalena (13) 
wf
7 b - Figiel Rafał (sg 2)

 

 

 

 

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010