ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Plan lekcji

 

Dziennik Klasa 1 - plan lekcji

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

08:00-08:45
wychowanie fizyczne
Hadula-Sołtysek E. (sg 1)

08:55-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Hadula-Sołtysek E. (5B)

10:45-11:30
j. angielski
Witkowska M. (5B)

11:50-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Hadula-Sołtysek E. (5B)

08:00-09:40
edukacja wczesnoszkolna
Hadula-Sołtysek E. (5B)

09:50-10:35
religia
Droździk-Kożuch K. (5B)

10:45-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Hadula-Sołtysek E. (5B)

08:00-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Hadula-Sołtysek E. (5B)

10:45-11:30
wychowanie fizyczne
Hadula-Sołtysek E. (sg 1)

08:00-08:45
wychowanie fizyczne
Hadula-Sołtysek E. (sg 1)

08:55-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Hadula-Sołtysek E. (5B)

10:45-11:30
religia
Droździk-Kożuch K. (5B)

08:00-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Hadula-Sołtysek E. (5B)

10:45-11:30
informatyka
Hadula-Sołtysek E. (14)

11:50-12:35
j. angielski
Witkowska M. (5B)

 

Dziennik Klasa 2a - plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

08:00-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Jandura J. (3B)

10:45-11:30
religia
Droździk-Kożuch K. (3B)

08:00-08:45
wychowanie fizyczne
Jandura J. (sg 1)

08:55-09:40
informatyka
Jandura J. (14)

09:50-10:35
j. angielski
Witkowska M. (3B)

10:45-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Jandura J. (3B)

08:00-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Jandura J. (3B)

08:00-09:40
wychowanie fizyczne
Jandura J. (basen)

09:50-10:35
j. angielski
Witkowska M. (3B)

10:45-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Jandura J. (3B)

08:00-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Jandura J. (3B)

10:45-11:30
religia
Droździk-Kożuch K. (3B)

 

Dziennik Klasa 3a - plan lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

08:00-10:30
edukacja wczesnoszkolna
Bogunia R. (1B)

10:35-11:30
j. angielski
Kominek A. (1B)

11:50-12:35
religia
Droździk-Kożuch K. (1B)
3 a rel

11:50-12:35
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Chwietkiewicz A. (biblioteka)
3 a opiek.

08:00-09:40
edukacja wczesnoszkolna
Bogunia R. (1B)

09:50-10:35
zajęcia komputerowe
Bogunia R. (14)

10:45-11:30
wychowanie fizyczne
Bogunia R. (sg 2)

08:00-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Bogunia R. (1B)

08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Bogunia R. (1B)

08:55-09:40
wychowanie fizyczne
Bogunia R. (sg 1)

09:50-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Bogunia R. (1B)

11:50-12:35
j. angielski
Kominek A. (1B)

08:00-08:45
wychowanie fizyczne
Bogunia R. (sg 1)

08:55-09:40
edukacja wczesnoszkolna
Bogunia R. (1B)

09:50-10:35
religia
Droździk-Kożuch K. (1B)
3 a rel

09:50-10:35
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
Chwietkiewicz A. (biblioteka)
3 a op

10:45-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Bogunia R. (1B)

 

Klasa 4 a - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

informatyka
4 a gr1 - Michłanowicz T. (14)

matematyka
4 a - Baścik P. (19)

plastyka
4 a - Gilowska B. (15)

j. polski
4 a - Sztafińska M. (13)

historia
4 a - Suda M. (12)

2

08:55-09:40

wychowanie fizyczne
4 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

przyroda
4 a - Kudrys-Jurczyk E. (9)

j. polski
4 a - Sztafińska M. (13)

matematyka
4 a - Baścik P. (19)

matematyka
4 a - Baścik P. (14)

3

09:50-10:35

matematyka
4 a - Baścik P. (18)

wychowanie fizyczne
4 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

wychowanie fizyczne
4 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

przyroda
4 a - Kudrys-Jurczyk E. (9)

j. angielski
4 a - Witkowska M. (20)

4

10:45-11:30

j. polski
4 a - Sztafińska M. (13)

j. polski
4 a - Sztafińska M. (13)

j. angielski
4 a - Witkowska M. (20)

wychowanie fizyczne
4 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

j. polski
4 a - Sztafińska M. (13)

5

11:50-12:35

j. angielski
4 a - Witkowska M. (15)

zajęcia z wychowawcą
4 a - Baścik P. (18)

 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 a op - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
4 a rel - Droździk-Kożuch K. (3)

technika
4 a - Iłowski M. (14)

6

12:55-13:40

informatyka
4 ab gr1 - Gacek B. (14)

   

muzyka
4 a - Górny D. (8)

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 a op - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
4 a rel - Droździk-Kożuch K. (3)

7

13:50-14:35

         

8

14:45-15:30

         

Klasa 4 b - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

matematyka
4 b - Gąsiorek T. (19)

historia
4 b - Suda M. (12)

informatyka
4 b gr1 - Michłanowicz T. (14)

j. polski
4 b - Kozak M. (22)

matematyka
4 b - Gąsiorek T. (18)

2

08:55-09:40

wychowanie fizyczne
4 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

matematyka
4 b - Gąsiorek T. (15)

plastyka
4 b - Gilowska B. (15)

matematyka
4 b - Gąsiorek T. (15)

j. angielski
4 b - Witkowska M. (20)

3

09:50-10:35

j. angielski
4 b - Witkowska M. (20)

wychowanie fizyczne
4 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

wychowanie fizyczne
4 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

religia
4 b rel - Droździk-Kożuch K. (3)

technika
4 b - Iłowski M. (14)

4

10:45-11:30

przyroda
4 b - Jędrzejek A. (9)

zajęcia z wychowawcą
4 b - Kania K. (14)

przyroda
4 b - Jędrzejek A. (9)

wychowanie fizyczne
4 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
4 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

j. polski
4 b - Kozak M. (22)

5

11:50-12:35

j. polski
4 b - Kozak M. (22)

j. polski
4 b - Kozak M. (22)

j. angielski
4 b - Witkowska M. (20)

muzyka
4 b - Górny D. (8)

religia
4 b rel - Droździk-Kożuch K. (3)

6

12:55-13:40

informatyka
4 ab gr1 - Gacek B. (14)

 

j. polski
4 b - Kozak M. (22)

   

7

13:50-14:35

         

8

14:45-15:30

         

Klasa 5 a - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

 

informatyka
5 a gr 1 - Chwietkiewicz A. (14)

wychowanie fizyczne
5 ac wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
5 ac wf 2 - Kania K. (sg 2)

biologia
5 a - Chojnacka M. (12)

matematyka
5 a - Baścik P. (19)

2

08:55-09:40

j. polski
5 a - Kozak M. (22)

j. polski
5 a - Kozak M. (22)

religia
5 a - Droździk-Kożuch K. (3)

j. angielski
5 a - Witkowska M. (20)

historia
5 a - Suda M. (12)

3

09:50-10:35

technika
5 a - Iłowski M. (15)

zajęcia z wychowawcą
5 a - Suda M. (12)

plastyka
5 a - Gilowska B. (15)

matematyka
5 a - Baścik P. (22)

muzyka
5 a - Górny D. (15)

4

10:45-11:30

historia
5 a - Suda M. (12)

j. angielski
5 a - Witkowska M. (20)

j. polski
5 a - Kozak M. (22)

geografia
5 a - Kudrys-Jurczyk E. (9)

wychowanie fizyczne
5 ac wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
5 ac wf 2 - Kania K. (sg 2)

5

11:50-12:35

wychowanie fizyczne
5 ac wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
5 ac wf 2 - Kania K. (sg 2)

wychowanie fizyczne
5 a - Kania K. (sg 2)

matematyka
5 a - Baścik P. (19)

j. polski
5 a - Kozak M. (22)

j. polski
5 a - Kozak M. (22)

6

12:55-13:40

matematyka
5 a - Baścik P. (9)

wychowanie do życia w rodzinie
5 a wdż chł - Gilowska B. (15) Lekcja zapisana dla dni: 2018-10-09, 2018-10-23, 2018-11-06, 2018-11-20, 2018-12-04, 2018-12-18, 2019-01-01, 2019-01-15, 2019-01-29, 2019-02-12, 2019-02-26, 2019-03-12, 2019-03-26, 2019-04-09, 2019-04-23, 2019-05-07, 2019-05-21, 2019-06-04, 2019-06-18,
wychowanie do życia w rodzinie
5 a wdż dz - Gilowska B. (15) Lekcja zapisana dla dni: 2018-10-16, 2018-10-30, 2018-11-13, 2018-11-27, 2018-12-11, 2018-12-25, 2019-01-08, 2019-01-22, 2019-02-05, 2019-02-19, 2019-03-05, 2019-03-19, 2019-04-02, 2019-04-16, 2019-04-30, 2019-05-14, 2019-05-28, 2019-06-11,

 

religia
5 a - Droździk-Kożuch K. (3)

j. angielski
5 a - Witkowska M. (20)

7

13:50-14:35

informatyka
5 abc gr 1 - Gacek B. (14)

       

8

14:45-15:30

         

Klasa 5 b - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

 

geografia
5 b - Kudrys-Jurczyk E. (9)

matematyka
5 b - Baścik P. (19)

informatyka
5 b gr1 - Gacek B. (14)

muzyka
5 b - Górny D. (15)

2

08:55-09:40

j. angielski
5 b - Witkowska M. (20)

j. angielski
5 b - Witkowska M. (20)

wychowanie fizyczne
5 b - Figiel R. (sg 1)

biologia
5 b - Chojnacka M. (12)

religia
5 b - Droździk-Kożuch K. (3)

3

09:50-10:35

historia
5 b - Suda M. (12)

j. polski
5 b - Kozak M. (22)

religia
5 b - Droździk-Kożuch K. (3)

wychowanie fizyczne
5 b - Figiel R. (sg 1)

j. polski
5 b - Kozak M. (22)

4

10:45-11:30

wychowanie fizyczne
5 b - Figiel R. (sg 1)

matematyka
5 b - Baścik P. (18)

plastyka
5 b - Gilowska B. (15)

j. polski
5 b - Kozak M. (22)

j. angielski
5 b - Witkowska M. (20)

5

11:50-12:35

technika
5 b - Iłowski M. (14)

wychowanie fizyczne
5 b - Figiel R. (sg 1)

j. polski
5 b - Kozak M. (22)

zajęcia z wychowawcą
5 b - Witkowska M. (20)

matematyka
5 b - Baścik P. (19)

6

12:55-13:40

j. polski
5 b - Kozak M. (22)

 

historia
5 b - Suda M. (12)

matematyka
5 b - Baścik P. (18)

 

7

13:50-14:35

informatyka
5 abc gr 1 - Gacek B. (14)

       

8

14:45-15:30

         

Klasa 5 c - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

 

j. angielski
5 c - Witkowska M. (20)

wychowanie fizyczne
5 ac wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
5 ac wf 2 - Kania K. (sg 2)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
5 c op. - Chwietkiewicz A. (biblioteka)

religia
5 c - Droździk-Kożuch K. (3)

informatyka
5 c gr1 - Gacek B. (14)

2

08:55-09:40

matematyka
5 c - Baścik P. (19)

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
5 c op. - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
wychowanie fizyczne
5 c wych.fizyczne - Figiel R. (sg 1)

matematyka
5 c - Baścik P. (19)

j. polski
5 c - Kozak M. (22)

j. polski
5 c - Kozak M. (22)

3

09:50-10:35

j. polski
5 c - Kozak M. (22)

geografia
5 c - Kudrys-Jurczyk E. (9)

j. polski
5 c - Kozak M. (22)

biologia
5 c - Chojnacka M. (18)

matematyka
5 c - Baścik P. (18)

4

10:45-11:30

plastyka
5 c - Gilowska B. (15)

j. polski
5 c - Kozak M. (22)

technika
5 c - Iłowski M. (14)

historia
5 c - Suda M. (12)

wychowanie fizyczne
5 ac wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
5 ac wf 2 - Kania K. (sg 2)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
5 c op. - Chwietkiewicz A. (biblioteka)

5

11:50-12:35

wychowanie fizyczne
5 ac wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
5 ac wf 2 - Kania K. (sg 2)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
5 c op. - Chwietkiewicz A. (biblioteka)

religia
5 c - Droździk-Kożuch K. (3)

historia
5 c - Suda M. (12)

matematyka
5 c - Baścik P. (18)

zajęcia z wychowawcą
5 c - Kudrys-Jurczyk E. (9)

6

12:55-13:40

j. angielski
5 c - Witkowska M. (15)

 

j. angielski
5 c - Witkowska M. (20)

wychowanie do życia w rodzinie
5 c wdż chł - Gilowska B. (15) Lekcja zapisana dla dni: 2018-10-11, 2018-10-25, 2018-11-08, 2018-11-22, 2018-12-06, 2018-12-20, 2019-01-03, 2019-01-17, 2019-01-31, 2019-02-14, 2019-02-28, 2019-03-14, 2019-03-28, 2019-04-11, 2019-04-25, 2019-05-09, 2019-05-23, 2019-06-06, 2019-06-20,
wychowanie do życia w rodzinie
5 c wdż dz - Gilowska B. (15) Lekcja zapisana dla dni: 2018-10-18, 2018-11-01, 2018-11-15, 2018-11-29, 2018-12-13, 2018-12-27, 2019-01-10, 2019-01-24, 2019-02-07, 2019-02-21, 2019-03-07, 2019-03-21, 2019-04-04, 2019-04-18, 2019-05-02, 2019-05-16, 2019-05-30, 2019-06-13,

muzyka
5 c - Górny D. (15)

7

13:50-14:35

informatyka
5 abc gr 1 - Gacek B. (14)

       

8

14:45-15:30

         

Klasa 6 a - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

przyroda
6 a - Kudrys-Jurczyk E. (9)

j. polski
6 a - Wilk S. (13)

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
6 a op - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
6 a rel - Droździk-Kożuch K. (3)

j. polski
6 a - Wilk S. (20)

j. polski
6 a - Wilk S. (9)

2

08:55-09:40

zajęcia komputerowe
6 a - Michłanowicz T. (14)

matematyka
6 a - Baścik P. (19)

j. polski
6 a - Wilk S. (20)

j. angielski
6 a - Kominek A. (8)

j. polski
6 a - Wilk S. (9)

3

09:50-10:35

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
6 a op - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
6 a rel - Droździk-Kożuch K. (3)

j. angielski
6 a - Kominek A. (8)

j. polski
6 a - Wilk S. (20)

plastyka
6 a - Gilowska B. (15)

wychowanie fizyczne
6 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
6 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

4

10:45-11:30

matematyka
6 a - Baścik P. (8)

przyroda
6 a - Kudrys-Jurczyk E. (9)

matematyka
6 a - Baścik P. (19)

matematyka
6 a - Baścik P. (18)

matematyka
6 a - Baścik P. (18)

5

11:50-12:35

j. angielski
6 a - Kominek A. (8)

historia i społeczeństwo
6 a - Suda M. (12)

wychowanie fizyczne
6 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
6 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

wychowanie fizyczne
6 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
6 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

muzyka
6 a - Górny D. (15)

6

12:55-13:40

wychowanie fizyczne
6 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
6 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

zajęcia z wychowawcą
6 a - Kominek A. (8)

wychowanie do życia w rodzinie
6 a wdż ch - Gilowska B. (15) Lekcja zapisana dla dni: 2018-10-10, 2018-10-24, 2018-11-07, 2018-11-21, 2018-12-05, 2018-12-19, 2019-01-02, 2019-01-16, 2019-01-30, 2019-02-13, 2019-02-27, 2019-03-13, 2019-03-27, 2019-04-10, 2019-04-24, 2019-05-08, 2019-05-22, 2019-06-05, 2019-06-19,
wychowanie do życia w rodzinie
6 a wdż dz - Gilowska B. (15) Lekcja zapisana dla dni: 2018-10-17, 2018-10-31, 2018-11-14, 2018-11-28, 2018-12-12, 2018-12-26, 2019-01-09, 2019-01-23, 2019-02-06, 2019-02-20, 2019-03-06, 2019-03-20, 2019-04-03, 2019-04-17, 2019-05-01, 2019-05-15, 2019-05-29, 2019-06-12,

historia i społeczeństwo
6 a - Suda M. (12)

przyroda
6 a - Kudrys-Jurczyk E. (9)

7

13:50-14:35

zajęcia techniczne
6 a - Iłowski M. (15)

       

8

14:45-15:30

         

Klasa 6 b - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
6 b op - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
6 b rel - Droździk-Kożuch K. (3)

j. polski
6 b - Kozak M. (22)

j. polski
6 b - Kozak M. (22)

matematyka
6 b - Baścik P. (19)

j. polski
6 b - Kozak M. (22)

2

08:55-09:40

przyroda
6 b - Kudrys-Jurczyk E. (9)

historia i społeczeństwo
6 b - Suda M. (12)

j. polski
6 b - Kozak M. (22)

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
6 b op - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
6 b rel - Droździk-Kożuch K. (3)

muzyka
6 b - Górny D. (15)

3

09:50-10:35

zajęcia komputerowe
6 b - Michłanowicz T. (14)

matematyka
6 b - Baścik P. (20)

matematyka
6 b - Baścik P. (19)

historia i społeczeństwo
6 b - Suda M. (12)

wychowanie fizyczne
6 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
6 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

4

10:45-11:30

j. polski
6 b - Kozak M. (22)

j. angielski
6 b - Kominek A. (8)

j. angielski
6 b - Kominek A. (8)

plastyka
6 b - Gilowska B. (15)

przyroda
6 b - Kudrys-Jurczyk E. (9)

5

11:50-12:35

matematyka
6 b - Baścik P. (9)

zajęcia techniczne
6 b - Iłowski M. (14)

wychowanie fizyczne
6 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
6 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

wychowanie fizyczne
6 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
6 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

j. angielski
6 b - Kominek A. (8)

6

12:55-13:40

wychowanie fizyczne
6 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
6 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

przyroda
6 b - Kudrys-Jurczyk E. (9)

 

j. polski
6 b - Kozak M. (22)

matematyka
6 b - Baścik P. (19)

7

13:50-14:35

     

zajęcia z wychowawcą
6 b - Kozak M. (22)

 

8

14:45-15:30

         

Klasa 7 a - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

j. polski
7 a - Sztafińska M. (13)

chemia
7 a - Jarosz A. (18) Dodatkowi nauczyciele: Bajkowska Katarzyna

biologia
7 a - Chojnacka M. (9)

j. angielski
7 a - Kominek A. (8)

biologia
7 a - Chojnacka M. (20) Dodatkowi nauczyciele: Bajkowska Katarzyna

2

08:55-09:40

plastyka
7 a - Gilowska B. (15)

religia
7 a - Droździk-Kożuch K. (3)

informatyka
7 a - Michłanowicz T. (14)

geografia
7 a - Kudrys-Jurczyk E. (9)

j. angielski
7 a - Kominek A. (8) Dodatkowi nauczyciele: Bajkowska Katarzyna

3

09:50-10:35

wychowanie fizyczne
7 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1) Dodatkowi nauczyciele: Bajkowska Katarzyna
wychowanie fizyczne
7 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

j. polski
7 a - Sztafińska M. (13) Dodatkowi nauczyciele: Bajkowska Katarzyna

historia
7 a - Suda M. (12)

język niemiecki
7 a - Gryń N. (14)

matematyka
7 a - Klimczyk-Staszko W. (19) Dodatkowi nauczyciele: Bajkowska Katarzyna

4

10:45-11:30

matematyka
7 a - Klimczyk-Staszko W. (19) Dodatkowi nauczyciele: Bajkowska Katarzyna

język niemiecki
7 a - Gryń N. (15) Dodatkowi nauczyciele: Bajkowska Katarzyna

religia
7 a - Droździk-Kożuch K. (3)

matematyka
7 a - Klimczyk-Staszko W. (19)

muzyka
7 a - Górny D. (15)

5

11:50-12:35

historia
7 a - Suda M. (12)

matematyka
7 a - Klimczyk-Staszko W. (19)

j. angielski
7 a - Kominek A. (8)

j. polski
7 a - Sztafińska M. (13)

wychowanie fizyczne
7 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
7 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

6

12:55-13:40

fizyka
7 a - Czudek-Wójcik U. (20)

zajęcia z wychowawcą
7 a - Sztafińska M. (13)

j. polski
7 a - Sztafińska M. (13)

wychowanie fizyczne
7 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
7 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

wychowanie fizyczne
7 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
7 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

7

13:50-14:35

chemia
7 a - Jarosz A. (18)

geografia
7 a - Kudrys-Jurczyk E. (9)

fizyka
7 a - Czudek-Wójcik U. (18)

 

j. polski
7 a - Sztafińska M. (13)

8

14:45-15:30

doradztwo zawodowe
7 a - Szendzielorz-Sadlik M. (3) Lekcja zapisana dla dni: 2018-10-29, 2018-11-12, 2018-11-26, 2018-12-10, 2019-01-07, 2019-01-21, 2019-02-04, 2019-02-25,

       

Klasa 7 b - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

plastyka
7 b - Gilowska B. (15)

j. angielski
7 b - Kominek A. (8)

j. angielski
7 b - Kominek A. (8)

geografia
7 b - Kudrys-Jurczyk E. (9)

j. polski
7 b - Sztafińska M. (13)

2

08:55-09:40

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
7 b op. - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
7 b rel. - Droździk-Kożuch K. (3)

j. polski
7 b - Sztafińska M. (13)

biologia
7 b - Chojnacka M. (9)

chemia
7 b - Jarosz A. (18)

j. polski
7 b - Sztafińska M. (13)

3

09:50-10:35

wychowanie fizyczne
7 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1) Dodatkowi nauczyciele: Bajkowska Katarzyna
wychowanie fizyczne
7 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

język niemiecki
7 b - Gryń N. (15)

informatyka
7 b - Michłanowicz T. (14)

matematyka
7 b - Klimczyk-Staszko W. (19)

biologia
7 b - Chojnacka M. (9)

4

10:45-11:30

chemia
7 b - Jarosz A. (18)

matematyka
7 b - Klimczyk-Staszko W. (19)

historia
7 b - Suda M. (12)

j. polski
7 b - Sztafińska M. (13)

matematyka
7 b - Klimczyk-Staszko W. (19)

5

11:50-12:35

matematyka
7 b - Klimczyk-Staszko W. (19)

geografia
7 b - Kudrys-Jurczyk E. (9)

j. polski
7 b - Sztafińska M. (13)

język niemiecki
7 b - Gryń N. (14)

wychowanie fizyczne
7 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
7 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

6

12:55-13:40

historia
7 b - Suda M. (12)

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
7 b op. - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
7 b rel. - Droździk-Kożuch K. (3)

fizyka
7 b - Czudek-Wójcik U. (18)

wychowanie fizyczne
7 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
7 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

wychowanie fizyczne
7 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
7 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

7

13:50-14:35

fizyka
7 b - Czudek-Wójcik U. (20)

 

zajęcia z wychowawcą
7 b - Gilowska B. (15)

j. angielski
7 b - Kominek A. (8)

muzyka
7 b - Górny D. (15)

8

14:45-15:30

doradztwo zawodowe
7 b - Szendzielorz-Sadlik M. (3) Lekcja zapisana dla dni: 2018-10-08, 2018-10-22, 2018-11-05, 2018-12-03, 2018-12-17, 2019-01-14, 2019-01-28, 2019-03-04,

       

Klasa 8 a - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

 

język niemiecki
8 a - Gryń N. (3)

historia
8 a - Suda M. (12)

chemia
8 a - Jarosz A. (18)

j. angielski
8 a - Kominek A. (8)

2

08:55-09:40

historia
8 a - Suda M. (12)

chemia
8 a - Jarosz A. (18)

j. angielski
8 a - Kominek A. (8)

język niemiecki
8 a - Gryń N. (13)

matematyka
8 a - Klimczyk-Staszko W. (19)

3

09:50-10:35

matematyka
8 a - Klimczyk-Staszko W. (19)

matematyka
8 a - Klimczyk-Staszko W. (19)

j. polski
8 a - Sztafińska M. (13)

j. polski
8 a - Sztafińska M. (13)

j. polski
8 a - Sztafińska M. (13)

4

10:45-11:30

fizyka
8 a - Czudek-Wójcik U. (20)

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
8 a op. - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
8 a rel. - Droździk-Kożuch K. (3)

fizyka
8 a - Czudek-Wójcik U. (18)

j. angielski
8 a - Kominek A. (8)

wiedza o społeczeństwie
8 a - Suda M. (12)

5

11:50-12:35

j. polski
8 a - Sztafińska M. (13)

j. polski
8 a - Sztafińska M. (13)

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
8 a op. - Chwietkiewicz A. (biblioteka)
religia
8 a rel. - Droździk-Kożuch K. (3)

matematyka
8 a - Klimczyk-Staszko W. (19)

biologia
8 a - Chojnacka M. (12)

6

12:55-13:40

zajęcia z wychowawcą
8 a - Klimczyk-Staszko W. (19)

wiedza o społeczeństwie
8 a - Suda M. (12)

wychowanie fizyczne
8 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
8 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

geografia
8 a - Kudrys-Jurczyk E. (9)

 

7

13:50-14:35

wychowanie fizyczne
8 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
8 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

 

wychowanie fizyczne
8 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
8 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

edukacja dla bezpieczeństwa
8 a - Kania K. (14)

wychowanie fizyczne
8 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
8 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

8

14:45-15:30

informatyka
8 a - Gacek B. (14)

       

Klasa 8 b - plan lekcji

   

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08:00-08:45

historia
8 b - Suda M. (12)

matematyka
8 b - Gąsiorek T. (15)

j. polski
8 b - Sztafińska M. (13)

matematyka
8 b - Gąsiorek T. (15)

religia
8 b rel. - Droździk-Kożuch K. (3)

2

08:55-09:40

matematyka
8 b - Gąsiorek T. (18)

język niemiecki
8 b - Gryń N. (8)

historia
8 b - Suda M. (12)

informatyka
8 b - Gacek B. (14)

matematyka
8 b - Gąsiorek T. (18)

3

09:50-10:35

j. polski
8 b - Sztafińska M. (13)

chemia
8 b - Jarosz A. (18)

j. angielski
8 b - Kominek A. (8)

j. angielski
8 b - Kominek A. (8)

wiedza o społeczeństwie
8 b - Suda M. (12)

4

10:45-11:30

edukacja dla bezpieczeństwa
8 b - Kania K. (3)

wiedza o społeczeństwie
8 b - Suda M. (12)

j. polski
8 b - Sztafińska M. (13)

język niemiecki
8 b - Gryń N. (14)

biologia
8 b - Chojnacka M. (8)

5

11:50-12:35

fizyka
8 b - Czudek-Wójcik U. (20)

j. angielski
8 b - Kominek A. (8)

fizyka
8 b - Czudek-Wójcik U. (18)

geografia
8 b - Kudrys-Jurczyk E. (9)

j. polski
8 b - Sztafińska M. (13)

6

12:55-13:40

chemia
8 b - Jarosz A. (18)

zajęcia z wychowawcą
8 b - Figiel R. (14)

wychowanie fizyczne
8 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
8 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

j. polski
8 b - Sztafińska M. (13)

 

7

13:50-14:35

wychowanie fizyczne
8 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
8 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

religia
8 b rel. - Droździk-Kożuch K. (3)

wychowanie fizyczne
8 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
8 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

 

wychowanie fizyczne
8 ab wf 1 - Figiel R. (sg 1)
wychowanie fizyczne
8 ab wf 2 - Kania K. (sg 2)

8

14:45-15:30

         

 

 

 

 

 

 

 

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010