ul. Gen.Wł. Sikorskiego 4a i 4b, 43-300 Bielsko-Biała, tel.: 033 812 44 97, e-mail: sp4b-b@wp.pl

Budżet obywatelski 2017 OBB029 • 499 800 zł Multimedialne Centrum Edukacyjne (SP nr 1, 4, 9, 28, 31, 32, 33, ZSPG nr 1)

"Multimedialne Centrum Edukacyjne" to projekt, który docelowo ma podnieść możliwości edukacyjne w mieście w zakresie informatyki. Projekt obejmować będzie stworzenie nowoczesnych klasopracowni informatycznych na terenie ośmiu szkół z miasta Bielska-Białej (Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 28, Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa Nr 32, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 33, Szkoła Podstawowa Nr 9, Zespól Szkól Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w Bielsku-Białej), wyposażonych w nowy sprzęt komputerowy, zestawy robotów i pomocy dydaktycznych. Projekt zakłada przeprowadzenie darmowych zajęć i warsztatów: 800 godzin lekcyjnych ciekawych i ekscytujących zajęć z wykorzystaniem robotów i nowoczesnych technik edukacyjnych dla dzieci; 160 godzin zajęć wprowadzających w cyfrowy świat dla osób dorosłych i seniorów; 160 godzin zajęć warsztatowych dla nauczycieli, celem stałego podniesienia jakości kształcenia w dziedzinie informatyki. 1. Zajęcia i warsztaty dla dzieci. Zajęcia przeprowadzone muszą być w godzinach dogodnych dla danej grupy wiekowej. W czasie gdy sala nie jest obłożona zajęciami - tj. godzinach dostępności sali - wyznaczonych przez dyrekcję szkoły. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie pedagogiczne oraz posiadać pełnię praw do prowadzenia zajęć, zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela. Posiadać również musi niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć z komputerami dla danej grupy wiekowej. Zajęcia powinny odbywać się bezpośrednio przed lub po lekcjach by wykluczyć problem opieki dzieci w czasie przerwy pomiędzy zajęciami. 2. Zajęcia dla dorosłych i seniorów. Zajęcia muszą być przeprowadzone w godzinach pozalekcyjnych, (w czasie gdy sala nie jest obłożona zajęciami - tj. godzinach dostępności sali - wyznaczonych przez dyrekcję szkoły). 3. Zajęcia szkoleniowe dla nauczycieli. Zajęcia szkoleniowe muszą być przeprowadzone w dogodnym terminie dla grupy nauczycieli niekoniecznie w budynku szkoły, natomiast na terenie miasta Bielsko-Biała. W trosce o wysoką jakość kształcenia osoba prowadząca szkolenie musi posiadać stopień doktora w dziedzinie pedagogiki lub informatyki oraz prowadzić czynnie zajęcia na uczelni wyższej z zakresu przedmiotów informatycznych. Zakres zajęć obejmować będzie wykorzystanie zakupionych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania dzieci. Zestawy dydaktyczne dla dzieci: W związku z bardzo bogatą ofertą na rynku w zakresie zestawów robotów i pomocy dydaktycznych do nauki programowania, algorytmiki, logiki, matematyki wymaga się w trosce o jakość kształcenia, aby pomoc dydaktyczna była dostosowana do wieku danej grupy wiekowej w szczególności dla grup: - 1-3 klasy szkoły podstawowej posiadała możliwość kształcenia w zakresie:  funkcje programowania algorytmicznego w oparciu o pseudokod; funkcje kierowania i planowania ruchu obiektem (pionkiem) w oparciu o pseudokod; funkcje elementów podstaw programowania strukturalnego;  funkcje układu Kartezjańskiego:  funkcje wykonywania działań matematycznych w zakresie podstawowych znaków arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie);  funkcje budowania i poznawania własności podstawowych figur geometrycznych w przestrzeni dwuwymiarowej i trójwymiarowej; funkcje poznawania podstawowych palet kolorów (RGB);  funkcja gier sytuacyjnych wynikających np. z losowości przebiegu zdarzeń; funkcje arkusza kalkulacyjnego. -    4-6 klasy szkoły podstawowej: możliwość sterowania za pomocą kolorów (np. kredek, flamastrów); możliwość programowania w sposób blokowy, w języku SCRATCH lub w sposób jak najbardziej zbliżony do tego języka (np. SCRATCH-junior, Blockly); robot ma umożliwiać programowanie z wykorzystaniem warunków logicznych, pętli, zmiennych i  funkcji: możliwość prostego programowania w zakresie podstawowych kolorów RGB; możliwość sterowania ruchami (przemieszczaniem się); robot powinien być odporny na wstrząsy i upadki; -     dzieci zdolne i gimnazjum: możliwość programowania w sposób blokowy, w języku SCRATCH; możliwość programowania w języku obiektowym (np. C++, Java, Javascript); kompatybilność z otwartą platformą Arduino; możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy i czujniki; możliwość programowania w zakresie kolorów RGB; możliwość sterowania ruchami (przemieszczaniem się); możliwość sterowania dźwiękiem; czujnik odległości.

Nowe galerie


Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielsku-Białej: Bank Spółdzielczy w Skoczowie, Filia w Bielsku-Białej, nr 69 8126 0007 0028 3764 3000 0010